Fotografier 1880-1899


1899. Det som sedan blev bönhuset