Fotografier 1960-talet


Landshövdingen på besök i Erik Östermans kök i Mars 1962. På bortre sidan av bordet sitter (från vänster) Erik Österman och Landshövdingen Erik Westerlind. Närmast väggen står Alvar Södergren och Johan Söderman. Ulla Anderson sittande närmast fönstret. Foto: Olle Sejbold

Sven och Ulla Andersson i Mars 1962, i samband med landshövdingens besök på Svartlöga. Foto: Olle Sejbold

Ulla Andersson i Mars 1962, i samband med landshövdingens besök på Svartlöga. Lägg märke till Vertolhelikoptern i bakgrunden. Foto: Olle Sejbold

Sjöbod Svartlöga

Stora sjöboden i förfall

Bodviken från öster, juli 1968. Foto: Alf Nordström.


Bodviken från väster, juli 1968. Foto: Alf Nordström.


Bodviken från öster, juli 1968. Foto: Alf Nordström.

Bodviken från öster, juli 1968. Foto: Alf Nordström.


Bodviken från öster, juli 1968. Foto: Alf Nordström.
Bodviken från väster, juli 1968. Foto: Alf Nordström.

Bodviken från sydväst, juli 1968. Foto: Alf Nordström.


Bodviken från nordost, juli 1968. Foto: Alf Nordström.

Byhamnen, juli 1968. Foto: Alf Nordström.

Byhamnen, juli 1968. Foto: Alf Nordström.Byhamnen, juli 1968. Foto: Alf Nordström.

Grundbergs, juli 1968. Foto: Alf Nordström

Östermans, Svartlöga 3:117, juli 1968. Foto: Alf Nordström

Erik Österman, juli 1968. Foto: Alf Nordström


Erik Österman, juli 1968. Foto: Alf NordströmHandelsboden, juli 1968. Foto: Alf NordströmHandelsboden, juli 1968. Foto: Alf Nordström

Karlssons hus vid affären, juli 1968. Foto: Alf NordströmIvar Hedenstierna och fd fiskaren Söderman, juli 1968. Foto: Alf Nordström

Fd fiskaren Söderman, juli 1968. Foto: Alf Nordström

Fd fiskaren Söderman, juli 1968. Foto: Alf Nordström

Beislands, juli 1968. Foto: Alf Nordström

Pangets gammelstuga, juli 1968. Foto: Alf Nordström

Lada och fårhus Svartlöga 3:117, juli 1968. Foto: Alf Nordström

Lada Svartlöga 3:117, juli 1968. Foto: Alf Nordström


Svartlöga 3:XXX, tidigt 1800-tal, juli 1968. Foto: Alf Nordström

Svartlöga 3:55, Malmborgs, juli 1968. Foto: Alf Nordström

Tyragården, juli 1968. Foto: Alf Nordström

Tyragården, juli 1968. Foto: Alf Nordström

Svartlöga 3:21, juli 1968. Foto: Alf Nordström