Fotografier 1970-talet


Brygga Svartlöga

Gerd och Johan Södermans brygga Juli 1975