Fotografier från Arboretum* Lassas HagarArboretum Lassas Hagar på ön Svartlöga i Stockholms skärgård är ett natur- och kulturprojekt som pågått i tre decennier. Det 5 hektar stora arboretet, som ligger i en skyddad sänka, hyser dels en samling av cirka 1000 exotiska träd, dels en vattenträdgård baserad på ett tiotal grävda dammar. Tonvikten ligger på släkterna ekar, magnolior och lönnar. Många av lignoserna är uppdragna från frö som Sten Ridderlöf samlat in under sina resor i södra och norra halvklotens svalare floraområden. Mer information på www.lassashagar.se.

Arboretet Lassas Hagar ligger väster om Svartlöga gamla by, ungefär 250 meter från havet och består av gammal ängs- och betesmark. Namnet kommer från bröderna Lars och Johan Larsson som ägde ängarna i början på 1800-talet. Lassas Hagar är endast öppet för bokade besök sommartid.

* Arboretum (av lat. arbor "träd") en vetenskapligt ordnad trädsamling.

Alla fotografier Sten Ridderlöf om inte annat anges.bee-eater Svartlöga

Biätare (Merops apiaster) Lassas Hagar 11 maj 2009


sex biätare Svartlöga

Biätare (Merops apiaster) Lassas Hagar 10 maj 2009

Näckrosor Svartlöga

Näckrosor, 6 juli 2011

Matning av fiskar Svartlöga

Matning av fiskarna, juli 2011

Storskarv Svartlöga

Storskarv, augusti 2012