hus

Äldre dokument från Svartlöga

 

Byordning 1866

År 1866 den 15 januari komme undertecknade hemmans egare i Svartlöga by öfverens att följa nedan skrefne ordning inom byalagetASvartlöga fiskevatten

Överenskommelse om fiskevattengränser 1884

För att garantera att fisket var jämnt fördelat mellan de olika gårdarna roterade man fiskevattnen medsols varje år. Detta dokument från 1884 räknar upp de olika områdena.Svartlöga_Gåvobrev_Bönhuset

Gåvobrev Bönhuset 1916

Den 30 oktober 1916 skänkte hemmansägarna på Svartlöga missionshuset Fyrbåken till Blidö Friförsamling "mot villkor att det allt framgent av Blidö friförsamling hålles vid gott skick".Byordning för Svartlöga

Utdrag ur domboken, hållen vid lagtima sommarting vid Frötuna och Länna Skeppslags Ting å Kronohäktet i Norrtelje den 16 maj 1866. I princip samma innehåll som dokumenet ovan om byordning

Ladda ner som pdf >>

 

Auktjons protokoll 1895

Auktjons protokoll hollit i Svartlöga den 27 mars 1895 från lösöressaker efter enkan Brita Christina Söderman

Ladda ner som pdfBouppteckning 18 mars 1895

Efter enkan Brita Christina Södermann som avled den 29 januari 1895 i en ålder av 81 år 4 månader och 19 dagar.

Ladda ner som pdf

 

Utdrag ur Domboken 1860?

Ladda ner som pdf

 

Utdrag ur Domboken 14 november 1828

Ladda ner som pdf

 

Köpe och Salu Bref på fast egendom å landet 1837

Jag anders Ersson Svartlöga gör här med vetterligt, att hafva med min hustrus anna Ers Doters goda ja och samtycke försålt, såsom jag och genom detta salubref förteljer.......

Ladda ner som pdf >>

 


??? 1838

Ladda ner som pdf

 

??? 1838 #2

Ladda ner som pdf

 

??? 1839

Ladda ner som pdf

 

???

Ladda ner som pdf

 

25 februari 1850

Ladda ner som pdf

 

Testamente 15 januari 1843

Ladda ner som pdf

 

Bouppteckning 11 april 1857

efter Bonden Olof Österberg, genom döden afliden den 8:e sistlidne februari

Ladda ner som pdf

 

Köpebrev 11 april 1857

Jag anders Engström i glyxnes försäljer harigenom till hemmans egarn Johan Eric Söderman.....

Ladda ner som pdf

 

Köpebrev 11 april 1857

Jag anders ängström i glyxnes försäljer harigenom till hemmans egarn Johan österman.....

Ladda ner som pdf

 

Köpekontrakt 1857

Jag, Södergrens enka Catharina Ers Doter i Svartlöga försäljer härmed, till Johan Eric Söderman och dess hustru Brita Stina Ers Doter i Svartlöga mitt dersammaledes efter olof österberg ärvda kronoskattehemman....

Ladda ner som pdf

 

Köpekontrakt 1857

Jag, Eric Österman i Svartlöga försäljer härmed, till min broder Johan Österman och dess hustru Brita Stina anders Doter i Svartlöga mitt dersammaledes ärfda kronoskattehemman...

Ladda ner som pdf

 

??? 1858

Ladda ner som pdf

 

1858

Ladda ner som pdf

 

Köpekontrakt 1861

mellan Lars Larsson (säljare) och Jan Eric Söderman, Anders Söderman och Eric Andersson .......

Ladda ner som pdf

 

??? 1 maj 1862

Ladda ner som pdf

 

Bouupteckning 1889

efter hemmansegaren Johan Erik Söderman i Svartlöga vilken den 13 sistledne augusti afled i en ålder av 81 år 3 månader och såsom sterbhusdeltagare efterlemnade enkan Brita Stina Söderman ...

Ladda ner som pdf