hem

Svartlöga i konsten

Här är några exempel på konstverk med motiv från svartlöga.

Det finns säkert mycket mer på väggarna och vindarna hos Svartlögabor. Maila webmaster@svartloga.com om du har något "konstverk" du tror passar. OBS; inga kvalitetskrav. En tanke är att någon gång ställa ut tavlorna i bönhuset.